Ліберально-демократична партія України
https://www.ldpu.org.ua/projects/agitation-/

Виборцям

31.05.2021, 12:13
ЛДПУ

Шановні виборці!
Україна потребує нашої ліберально-демократичної альтернативи!


Ми більше 30 років стоїмо на принципах ліберальної демократії як суспільно-політичного ладу та форми правління.У тому числі і нашими зусиллями поступово українське посткомуністичне суспільство приходить до розуміння необхідності змін.

Термін "лібералізм" походить від латинського слова "liberalis", яке в перекладі означає "Вільний. Той, що сповідує свободу".

Принципи лібералізму: дотримання та забезпечення фундаментальних прав і свобод людини. Свобода людини закінчується там, де починається свобода іншої.Свобода в суспільстві має бути невіддільною від відповідальності.

Основні принципи демократії: поділ влади, періодичні вибори органів влади, плюралізм, гласність, рівність, незалежний контроль, прийняття рішень на основі думки більшості.

В сучасній економічній політиці ми дотримуємось принципу соціальної держави. Україна поки що не може забезпечити функціонування соціальної держави, наприклад, за зразком Німеччини, але в цьому напрямку потрібно працювати.

У політичному спектрі ми є переважно правоцентристами.

Програмні принципи партії щодо ролі держави в суспільстві:ми виступаємо за зменшення ролі держави в житті громадян, захист свободи особистості. Життя людини – абсолютна цінність.Свобода слова. Свобода розповсюдження інформації. Свобода віросповідань. Поступове вирішення питань зброї, евтаназії, абортів, одностатевих шлюбів, азартних ігор та інших спірних у суспільстві питань.Прийняття законів, що мають забезпечувати гармонізацію суспільних відносин: боротьба з дискримінацією, захист особистої власності, рівноправ'я перед законом та перед судом, рівні можливості для всіх громадян незалежно від доходу.

Політичний лад держави:партія виступає за республіканську форму правління, за пряму демократію;парламентську модель, в якій президент виконує представницькі функції та забезпечує дотримання Конституції; зменшення термінів перебування виборних керівників при владі; імплементація європейських норм у законах та в прецедентних рішеннях, ухвалених верховними судовими інстанціями.

Економічна політика

Держава зобов'язана на законодавчому рівні втручатися в економічні процеси з метою боротьби з монополізмом і підтримки конкурентного ринкового середовища. Суспільство повинно мати законні підстави у випадку, якщо дохід не відповідає вкладу людини в загальне благо, вилучити частину цього доходу через податки і перерозподілити його на соціальні потрібні програми. Поліпшення умов життя соціально незахищених або соціально слабких верств суспільства буде сприяти зростанню внутрішнього ринку,економічному зростанню та досягнення гармонізації суспільних відносин в Україні.
Розвиток українського ринку та економіки можливий при зменшенні державно-бюрократичного тиску, зниженні ставок ввізного та вивізного мита, знятті обмежень на фінансово-економічну діяльність(товарна, фондова, валютна біржа та біржа праці), реалізаціїліберальної податкової системи, що надасть стимул збільшенню виробництво товарів та послуг.

Ми за змішану систему надання послугщодо освіти та медицини (державна і приватна).

Соціальна політика: велика різницяу доходах громадян, низький рівень добробуту української сім’ї та низька купівельна спроможність – це є також і загроза для особистої свободи, прав людини та демократії. Тому головнимзавданням держави є через державні інституції розробляти державні програми щодо соціального захисту громадян та забезпечення стабільності, а саме: тимчасового надання харчування і житла, охорони здоров'я, шкільної освіти; догляду за дітьми, людьми з інвалідністю та людьми похилого віку; допомоги жертвам стихійних лих, захисту меншин, запобігання злочинності, підтримки науки та мистецтва. Всі індивідууми, будучи основою суспільства, для реалізації своїх здібностей повинні мати доступ до базових потреб, таких як: освіта, медицина, рівні економічні можливості, захист від згубних масштабних подій поза межами їх контролю. Ми вважаємо розумно надавати соціальний захист населенню (за рахунок податків), щоб створити умови для розвитку усім талановитим людям, для запобігання соціальних бунтів і просто "для загального блага".
Ми, ліберальні демократи, вважаємо для здійснення на практиці головного принципу лібералізму — забезпечення права індивіда на самовизначення і самореалізацію — не завжди достатньо тільки його власних зусиль. Вирівнювання стартових можливостей неможливо без участі держави, і саме держава має забезпечувати перерозподіл частини суспільного продукту на користь громадян, які мають низький дохід та слабких членів суспільства, надаючи їм підтримку і тим самим сприяючи гармонізації суспільних відносин і зміцненні соціальної та політичної стабільності.

За ліберальну і демократичну Україну!

Більше дізнайтеся про нас та програмні документи партії:

Пошук
https://www.ldpu.org.ua


facebook
https://www.facebook.com/ldpu.org.ua


Tweeter
https://twitter.com/press_ldpu

© 2005 Ліберально-демократична партія України.
Прес-служба ЛДПУ: [email protected]. Для зауважень та пропозицій: [email protected]
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ldpu.org.ua є обов'язковим.
Розробка та дизайн УРА Internet