Головна Контакти Карта сайту
20 June, 2024
Ліберально-демократична партія України
UKR     RUS     ENG
Свобода кожного - основа свободи всіх


Партія
Новини ЛДПУ
Кандидати та активісти
Лібералізм: теорія і практика
Інститут Лібералізму
Голосування
Фотоархів
Запитання і відповіді

ВхідСтатут

Версія для друку
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
Свідоцтво № 268 від 17 липня 1992 р.

ПОГОДЖЕНО
Зі змінами та доповненнями
Міністерством юстиції України
10 лютого 1993 р.

ПОГОДЖЕНО
Міністерством юстиції України
Зі змінами та доповненнями
“15” червня 2004 р.

ПОГОДЖЕНО
Міністерством юстиції України
Зі змінами та доповненнями
“13” липня 2004 р.

ПОГОДЖЕНО
Міністерством юстиції України
Зі змінами та доповненнями
“ 8 ” КВІТНЯ 2005 р.
Заступник Міністра
М.М.Шупеня
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом ЛДПУ
24 листопада 1990 р.

Зміни та доповнення затверджено
ІІ з’їздом ЛДПУ 13 лютого 1992 р.Зміни та доповнення затверджено
VII з’їздом ЛДПУ 17 січня 2004 рЗміни та доповнення затверджено
IX з’їздом ЛДПУ 04 липня 2004 р.Зміни та доповнення затверджено
X з’їздом ЛДПУ 26 лютого 2005 р.

1. Основні положення

1.1. Ліберально-демократична партія України /ЛДПУ/ - політична партія парламентського типу, яка діє в Україні в межах Конституції, чинного законодавства та цього Статуту.

1.2. Головною метою ЛДПУ є сприяння створенню громадянського суспільства з високим рівнем життя та гуманної правової держави, основним пріоритетом якої є права і свободи особистості. Партія виступає за гуманізм, демократію, економічну свободу, яка ґрунтується на приватному підприємництві та ринкових відносинах, за утвердження загальнолюдських цінностей.

1.3. ЛДПУ відкидає насильство як метод досягнення своїх цілей та завдань. Її принципи діяльності - діалог, аргументи розуму, апеляція до громадської свідомості.

1.4. Для досягнення поставленої мети ЛДПУ в установленому порядку:
 • поширює ідеї лібералізму і залучає до політичної діяльності своїх прихильників;
 • бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
 • вносить пропозиції до органів державної влади та управління;
 • використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства;
 • підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями;
 • ідейно, організаційно й матеріально підтримує об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні.
1.5.ЛДПУ прагне сприяти створенню такої Української держави, в якій кожна людина, незалежно від її переконань, національності, віросповідання, місця проживання могла б вільно розвивати свою особистість і відповідно брати участь у політичному, економічному, культурному житті суспільства.

1.6. Юридична адреса ЛДПУ:
Київ, вул. Братиславська, б. 40, к.110.

2. Членство в партії

2.1. ЛДПУ будується на принципах індивідуального членства.

2.2. Членом ЛДПУ може бути громадянин України, якому виповнилось 18 років, має право голосу на виборах, а також визнає Програму та Статут партії.

2.3. Членство в ЛДПУ несумісне з пропагандою тоталітаризму, національної та класової винятковості, нетерпимістю до ідейних та духовних переконань інших людей, закликами до насильства.

2.4. Член ЛДПУ не може перебувати в інших політичних партіях.

2.5. Член ЛДПУ має право вступати до будь-якої партійної організації ЛДПУ.

2.6. Прийняття у члени ЛДПУ здійснюється на основі заяви загальними зборами (конференцією) партійної організації, до якої він вступає, або партійною організацією вищого рівня.
Рішення приймається простою більшістю голосів, якщо на засіданні присутні більше половини від загальної кількості членів відповідного органу.
Членство в ЛДПУ є фіксованим. Формою фіксації членства в ЛДПУ є рішення про прийняття в члени ЛДПУ.

2.7. Член ЛДПУ має право:
 • обирати і бути обраним у будь-які виборні органи ЛДПУ;
 • вільно висловлювати свої погляди на партійних зборах, а також конференціях та з’їздах, делегатом яких його обрано, у засобах масової інформації;
 • брати участь у заходах, які проводить ЛДПУ;
 • бути присутнім на зборах організацій та органів ЛДПУ;
 • отримувати інформацію про діяльність ЛДПУ;
 • користуватись підтримкою ЛДПУ на виборах у представницькі органи влади;
 • отримувати в установленому порядку допомогу від керівних органів ЛДПУ у випадках незаконних переслідувань з політичних мотивів;
 • особисто не брати участь у заходах та акціях партійної організації, в якій він перебуває на обліку, якщо він голосував проти їх проведення;
 • вийти з партії, подавши письмову заяву про це;
 • вносити добровільні внески.
2.8. Член ЛДПУ зобов’язаний:
 • дотримуватись Статуту ЛДПУ;
 • виконувати рішення вищих партійних органів та організації, в якій він перебуває на обліку, якщо він проголосував за таке рішення;
 • виконувати доручення своєї організації та керівних органів ЛДПУ, якщо він проголосував за таке рішення;
 • бути уважним до колег по партії та підтримувати їхню репутацію;
 • відкрито оголошувати про свій намір створити фракцію;
 • не виступати, не підписувати документи, не робити публічно заяви від імені партії або її органів, якщо йому не надано для цього письмових повноважень;
 • сплачувати щорічні членські внески.
2.9. Обрання або призначення члена ЛДПУ на одну із посад, які не передбачають членство в будь-яких партіях, є підставою для зупинення його членства в ЛДПУ. Зупинення членства в ЛДПУ здійснюється в порядку, передбаченому ч.1 п п. 2.6 Статуту

2.10. Припинення членства в ЛДПУ можливе:
 • шляхом добровільного подання особистої письмової заяви про вихід з ЛДПУ на ім’я голови тієї партійної організації, в якій він перебуває на обліку.
 • при виключенні з ЛДПУ за рішенням відповідного органу в разі систематичного порушення Статуту ЛДПУ та за дії, що дискредитують партію.
2.11. Член ЛДПУ виключається з партії на основі рішення загальних зборів (конференції) партійної організації не менш як 2/3 голосів присутніх, якщо в роботі бере участь більше половини від загальної кількості членів організації.
У разі неможливості проведення загальних зборів партійної організації внаслідок фактичного припинення діяльності організації рішення про виключення членів цієї організації з партії може прийматися радою партійної організації вищого рівня, на чиїй території існувала нині недіюча партійна організація.
Рішення про виключення з партії члена виборного органу ЛДПУ затверджується партійною організацією вищого рівня.

2.12. Член ЛДПУ, який не згоден з рішенням партійної організації, має право оскаржити його в партійну організацію вищого рівня, правову комісію ЛДПУ в місячний термін.

2.13. Рішення правової комісії може бути оскаржено на з’їзді ЛДПУ.

3. Організаційна структура

3.1.ЛДПУ складається з таких партійних організацій:
 • первинних;
 • місцевих (міських, сільських, селищних, районних, районних міста);
 • територіальних (обласних, в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі).
Організації нижчого рівня входять до складу організацій вищого рівня.
Рішенням Координаційної ради ЛДПУ деякі організації (сільські, селищні, районні, районні в містах, міські) на певний час можуть підпорядковуватись керівним органам вищого рівня.

3.2. Партійні організації ЛДПУ не можуть бути створені в органах виконавчої і судової влади та органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах.

3.3. Партійна організація має складатись не менш як з трьох членів ЛДПУ.
Партійні організації створюються за адміністративно-територіальним принципом.

3.4. Місцеперебування керівних органів територіальної організації може не збігатися з адміністративним центром цієї території. На території адміністративно-територіальної одиниці можна створити одну або декілька первинних партійних організацій, а в разі відсутності таких організацій окремі члени партії можуть бути на обліку в організаціях вищого рівня.

3.5. Утворення партійної організації здійснюється на підставі повноважень, наданих ініціатору створення цієї організації керівним органом відповідної територіальної організації ЛДПУ або Координаційною радою ЛДПУ.
3.6. Первинні та місцеві парторганізації беруться на облік відповідними територіальними організаціями ЛДПУ із повідомленням Координаційної ради ЛДПУ.

3.7. Первинна (місцева) організація є самостійною у розв’язанні питань, що належать до її компетенції, у виборі форм та методів роботи з владою, взаємодії з місцевими громадськими організаціями та об’єднаннями.

3.8. У первинних (місцевих) організаціях для ведення поточної роботи обирається Голова та, в разі необхідності, - органи за п. 3.11 цього Статуту.

3.9. Утворення партійної організації вважається дійсним після затвердження рішення установчих зборів Координаційною радою ЛДПУ.

3.10. Партійна організація ЛДПУ:
 • бере участь у виконанні Програми партії та її статутних завдань;
 • виконує рішення вищих органів партії;
 • самостійно приймає і виконує постанови, пов’язані з її діяльністю;
 • співпрацює з іншими партіями на своєму рівні;
 • співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями;
 • бере участь у громадсько-суспільному житті місцевості;
 • залучає нових членів партії;
 • пропагує та розповсюджує ідеї партії серед населення;
 • вивчає економічну, соціальну та політичну обстановку в регіоні;
 • бере участь в установленому порядку у політичному житті своїх областей, районів, міст, селищ і сіл, у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування, висуваючи своїх кандидатів та (або) підтримуючи кандидатів, ухвалених місцевими, територіальними організаціями, погоджених керівним органом вищого рівня;
 • веде облік своїх членів;
 • подає для реєстрації у Координаційну раду ЛДПУ протокол установчих зборів і список членів організації;
 • організує та забезпечує своєчасну сплату членських внесків членами партії;
 • щорічно інформує Координаційну раду ЛДПУ про кількісний склад своїх членів, а також за запитом подає іншу необхідну інформацію, яку вона має.
3.11. Керівництво діяльністю партійної організації в межах своєї компетенції здійснюють :
 • загальні збори (конференція) партійної організації;
 • рада партійної організації;
 • голова партійної організації;
 • фінансова (ревізійна) комісія;
 • інші органи (правління, комітети, комісії) за необхідністю.
Вищим органом партійної організації ЛДПУ є загальні збори її членів або конференція, які скликаються радою за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
Загальні збори партійної організації вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів (делегатів) партійної організації. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів присутніх на загальних зборах (конференції).

3.12. Загальні збори (конференція) партійної організації ЛДПУ:
 • обирають раду, голову, заступника голови, фінансову (ревізійну) комісію організації терміном на 1 рік;
 • визначають порядок скликання зборів, прийняття постанов, проведення виборів, голосування згідно зі Статутом ЛДПУ та рішеннями Координаційної ради ЛДПУ;
 • приймають та виключають членів;
 • висувають відповідно до законодавства кандидатів у депутати рад відповідного рівня та погоджують їх з органом більш вищого рівня;
 • подають пропозиції щодо удосконалення Програми і Статуту ЛДПУ у Координаційну раду ЛДПУ;
 • приймають постанови стосовно діяльності організації;
 • затверджують бюджет організації.
3.13. У період між загальними зборами (конференціями) керівництво партійною організацією здійснює рада партійної організації. Засідання ради скликається головою партійної організації не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів ради.
Рада партійної організації:
 • зі свого складу обирає заступників голови;
 • здійснює керівництво відповідною партійною організацією, несе відповідальність за її діяльність, розробляє плани роботи;
 • затверджує кошторис витрат організації, розпоряджається коштами та майном організації в межах своїх повноважень;
 • висуває відповідно до законодавства представників партії до складу виборчих комісій з виборів Президента України, депутатів усіх рівнів, сільських, селищних та міських голів;
 • пропонує та представляє вищому органу кандидатів у депутати до рад відповідних рівнів та забезпечує їх підтримку на виборах;
 • приймає рішення про створення статутно підпорядкованих їй організацій партії;
 • приймає рішення про заснування в установленому порядку засобів масової інформації, створення тимчасових консультативно-дорадчих органів, визначає їх склад та основні завдання;
 • проводить навчання партійного активу;
 • звітує перед членами партійної організації про свою діяльність;
 • веде облік членів партії та організує своєчасну сплату членських
  внесків;
 • періодично інформує про діяльність партійної організації раду організації вищого рівня;
 • вирішує інші питання діяльності партійної організації щодо досягнення програмних завдань партії.
3.14. Голова партійної організації:
 • здійснює загальне керівництво партійною організацією;
 • організовує виконання рішень зборів (конференції) партійної організації, рішень партійних органів, які є для нього вищими;
 • відкриває за необхідності рахунки в банківських установах, підписує документи, у тому числі фінансові, зберігає печатку та штампи і несе за них відповідальність, здійснює оперативне управління майном та коштами партійної організації;
 • представляє партійну організацію у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях;
 • звітує на зборах (конференції) про свою діяльність;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.
3.15. Контрольним органом партійної організації є фінансова (ревізійна) комісія. Членів фінансової (ревізійної) комісії обирають на загальних зборах (конференції) партійної організації. Фінансова (ревізійна) комісія партійної організації:
 • здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та Програми партії партійними організаціями;
 • здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності партійної організації, її керівних органів, але не рідше одного разу на рік.
 • розглядає пропозиції та заяви членів партії;
 • звітує на зборах (конференції) про свою діяльність.
Голова фінансової (ревізійної) комісії обирається на засіданні комісії із її членів.

3.16. Партійні організації ЛДПУ реєструються в порядку, встановленому законодавством України, відповідними органами юстиції Міністерства юстиції України та є юридичними особами після їх реєстрації.

3.17. Якщо діяльність партійної організації суперечить Статуту ЛДПУ та дискредитує партію, то орган вищого рівня попереджує та може поставити питання на найближчих зборах /конференції/ відповідного рівня чи засіданні Координаційної Ради ЛДПУ про припинення її діяльності.

4. Вищі органи ЛДПУ

4.1. Вищим органом ЛДПУ є З’їзд, який скликається один раз на два роки Координаційною радою ЛДПУ. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за ініціативою Голови, Координаційної ради, фінансової комісії або за рішенням не менш як 1/3 загальної кількості територіальних партійних організацій.

4.2. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому представлено більше половини від загальної кількості партійних організацій ЛДПУ, а також більше половини обраних на нього делегатів.
Рішення З’їзду ЛДПУ приймаються простою більшістю голосів.

4.3. З’їзд ЛДПУ:
 • приймає Статут ЛДПУ та її Програму, вносить до них зміни й доповнення;
 • висуває кандидата від ЛДПУ на посаду Президента України;
 • затверджує партійний список ЛДПУ для участі у виборах до Верховної Ради України;
 • заслуховує звіти Голови, постійних комісій ЛДПУ та приймає відповідні рішення;
 • обирає Голову ЛДПУ;
 • обирає Координаційну раду ЛДПУ, фінансову (ревізійну) комісію, голів постійних комісій терміном на два роки, а також комісії З’їзду (мандатну, лічильну та ін.);
 • затверджує бюджет ЛДПУ;
 • приймає рішення щодо політичної стратегії та внутрішнього життя ЛДПУ;
 • реалізує право власності на майно та кошти ЛДПУ;
 • приймає рішення про проведення загальнопартійного референдуму;
 • затверджує символіку партії;
 • присвоює звання почесного члена ЛДПУ;
 • затверджує розмір членських внесків;
 • приймає рішення про припинення діяльності ЛДПУ.
4.4. Вибори у центральні органи ЛДПУ проводяться таємним чи відкритим голосуванням. Члени ЛДПУ мають право на самовисування та самовідвід.

4.5. Делегати З’їзду обираються у партійних організаціях за нормами представництва, встановленими органом, що скликає З’їзд, відкритим чи таємним голосуванням простою більшістю присутніх на зборах /конференції/. Делегатами з’їзду є також голова ЛДПУ, члени Координаційної ради, співголови, заступники голови ЛДПУ, члени Політичної ради та керівники постійних комісій партії.

4.6. У період між з’їздами керівним і розпорядчим органом партії є Координаційна рада.
Кількісний склад Координаційної ради визначає З‘їзд.
Членами Координаційної Ради за посадами є:

- Голова партії;
- співголови;
- заступники Голови;
- голови територіальних організацій ЛДПУ.

Інші члени Координаційної ради обираються З‘їздом.
За дорученням З’їзду ЛДПУ в разі необхідності Координаційна рада на своєму засіданні може вносити зміни до свого складу, але не більше 30% від своєї загальної кількості.

4.7. Координаційна рада ЛДПУ:
 • скликає чергові і позачергові З’їзди;
 • приймає рішення з питань поточної діяльності ЛДПУ у відповідності з цим Статутом;
 • обирає членів Політичної Ради терміном на 2 роки;
 • обирає членів постійних комісій, затверджує положення про їхню діяльність;
 • обирає співголів, заступників голови ЛДПУ терміном на 2 роки;
 • затверджує Положення про членські внески, про порядок обігу коштів в ЛДПУ та інші Положення та Інструкції;
 • затверджує кошторис;
 • затверджує штатний розпис органів ЛДПУ;
 • затверджує рішення установчих зборів партійних організацій;
 • затверджує голову Секретаріату;
 • щорічно публікує бюджет ЛДПУ до загального відома;
 • здійснює повноваження власника щодо майна, у тому числі коштів, що є власністю ЛДПУ, у межах, визначених з’їздом ЛДПУ;
 • здійснює інші повноваження, що не віднесені до компетенції З’їзду ЛДПУ.
4.8. Засідання Координаційної ради скликаються Головою партії або Політрадою партії не менш як один раз на три місяці та є правочинними, якщо на них присутні більш ніж половина членів Координаційної ради. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів від загальної чисельності Координаційної ради.

4.9. З правом дорадчого голосу за рішенням Координаційної ради на засіданнях Координаційної ради можуть бути присутні інші особи, які не є членами Координаційної ради.

4.10. Терміном повноважень членів Координаційної ради є період до проведення наступного чергового З’їзду ЛДПУ.

4.11. У період між засіданнями Координаційної ради керівним органом ЛДПУ є Політична рада, яка:

- за необхідності приймає оперативні рішення щодо актуальних політичних дій партії,
- пропонує на розгляд Координаційної ради кандидатуру кандидата у Президенти України або питання підтримки спільного кандидата від блоку (коаліції), список кандидатів у депутати Верховної Ради України від ЛДПУ,
- вносить пропозиції Координаційній раді щодо участі відповідно до законодавства членів та прихильників ЛДПУ в системі виконавчої влади;
- приймає заяви та інші документи від свого імені,
- затверджує керівників і склад наглядових органів організацій та установ, засобів масової інформації та видавництв, заснованих ЛДПУ,
- вирішує інші питання, що мають важливе значення для досягнення мети ЛДПУ.

4.12. Членами Політичної ради за посадою є: Голова партії, співголови, заступники Голови, уповноважені представники групи (фракції) ЛДПУ у Верховній Раді, керівники партійних засобів масової інформації, які є членами ЛДПУ.
Членами Політичної ради ЛДПУ не за посадами можуть бути інші члени партії, яких обере Координаційна рада ЛДПУ.

4.13. Рішення Координаційної ради та Політичної ради є обов’язковим для всіх керівних осіб ЛДПУ та всіх штатних працівників партії.
Рішення Координаційної ради для партійних організацій мають обов’язковий характер.

4.14. У період між засіданнями колегіальних органів партії поточною діяльністю партії керує її Голова.

Голова партії:
 • без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;
 • робить заяви від імені ЛДПУ; має право підпису документів від імені партії в межах своєї компетенції;
 • має право підпису фінансових та інших документів ЛДПУ;
 • ініціює скликання з'їзду, скликає засідання Координаційної ради та Політради;
 • затверджує штатний розпис Секретаріату, робочих та консультативно-дорадчих органів партії, положення про їхні структурні підрозділи, посадові інструкції штатних працівників;
 • у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження.
За дорученням Голови тимчасово його функції виконує один зі співголів або один із заступників Голови партії.
Повноваження Голови партії припиняються достроково в разі виходу із членів партії, подання заяви про звільнення його від виконання обов'язків за власним бажанням. В інших випадках Голова партії може бути достроково звільнений від виконання своїх обов’язків лише за рішенням з'їзду партії, якщо за це проголосує 2/3 присутніх на з їзді делегатів.

4.15. Правова комісія:
 • підзвітна З'їзду;
 • контролює виконання Статуту та Програми партії;
 • вирішує або виносить на з’їзд усі конкретні питання, пов’язані з порушенням Статуту ЛДПУ, висуванням представників у виборні, партійні та представницькі органи, захистом прав людини, здійснює захист членів ЛДПУ;
 • розглядає і формулює рекомендації стосовно вирішення конфліктних ситуацій у партійних організаціях;
 • розглядає відповідні заяви, скарги та апеляції членів партії, осередків, статутних органів партії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Координаційної ради.
4.16. Контрольним органом партії є фінансова (ревізійна) комісія, члени якої обираються на З'їзді ЛДПУ. Чисельність фінансової (ревізійної) комісії визначається З'їздом партії. Голова фінансової (ревізійної) комісії обирається на засіданні комісії.
Фінансова (ревізійна) комісія:
 • підзвітна З'їзду;
 • залучає за необхідністю інших осіб до виконання своїх контрольних функцій;
 • здійснює ревізію фінансової діяльності партії;
 • результати перевірок виносить на розгляд засідань Координаційної ради та З’їзду;
 • має право перевіряти діяльність ревізійних комісій організацій партії;
 • розглядає відповідні заяви, скарги та апеляції членів партії, організацій, статутних органів партії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Координаційної ради.
4.17. Секретаріат ЛДПУ веде облік партійних організацій та сплати членських внесків, організує роботу з’їзду, засідання Координаційної ради, Політичної ради, інші загальнопартійні заходи, веде поточну, технічну роботу. Секретаріат ЛДПУ підпорядкований Голові партії та підзвітний Координаційній раді ЛДПУ.

5. Правовий статус, кошти та майно ЛДПУ

5.1. ЛДПУ є юридичною особою, має самостійний баланс, штампи, круглу печатку зі своєю назвою, рахунок у банку. ЛДПУ має свою символіку і атрибутику, затверджену з’їздом та зареєстровану в установленому законодавством порядку. Майно, яке є власністю ЛДПУ, може передаватися її підрозділам в оперативне управління.

5.2. ЛДПУ є неприбутковою організацією.
Для здійснення своїх статутних завдань ЛДПУ може мати власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законодавством України.
ЛДПУ може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

5.3. Фінансування ЛДПУ здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.4. Кошти ЛДПУ витрачаються на виконання статутних завдань.

5.5. У своїй власності ЛДПУ відповідно до законодавства може мати будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, а також засоби масової інформації, видавництва та інше майно.

5.6. Особливості порядку обігу коштів в ЛДПУ відповідно до законодавства визначаються відповідним Положенням, розробленим та затвердженим Координаційною радою ЛДПУ.

5.7. Кошти, які надходять у розпорядження центральних органів партії, витрачаються відповідно до затвердженого з’їздом бюджету ЛДПУ.

5.8. Кошти, які надходять у розпорядження партійних організацій, витрачаються відповідно до затверджених бюджетів цих організацій.

5.9. Будь-яке майно, придбане за партійні кошти чи отримане як пожертви в установленому порядку, є партійною власністю та підлягає обліку.

5.10. ЛДПУ та створені нею установи ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і в розмірі, передбаченому законодавством.

5.11. Контроль за витратами коштів партійного бюджету здійснюється фінансовою (ревізійною) комісією ЛДПУ.

6. Припинення діяльності ЛДПУ

6.1. ЛДПУ припиняє свою діяльність:
 • шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску);
 • в разі заборони її діяльності у випадках, передбачених законодавством України;
 • в разі анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законодавством України.
 • у разі прийняття З’їздом ЛДПУ рішення про припинення її діяльності.
6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається З’їздом ЛДПУ простою більшістю голосів.
Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію чи ліквідацію З’їзд ЛДПУ приймає рішення про використання майна та коштів ЛДПУ.

6.3. Майно, яке залишилось після ліквідації ЛДПУ, не може перерозподілятися між її членами, а витрачається на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави або передається іншій неприбутковій організації відповідного виду.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту
та Програми ЛДПУ


7.1. Зміни та доповнення до Статуту та Програми ЛДПУ затверджуються З’їздом ЛДПУ в порядку, передбаченому цим Статутом і повідомляються реєструючому органу відповідно до чинного законодавства.

7.2. Усі зміни та доповнення, затверджені З’їздом ЛДПУ, є невід’ємною частиною цього Статуту.

03.03.2022  20:09
Ми стоїмо на передньому краї захисту від авторитарних, практично вже тоталітарних держав,- сказано недавно, в листопаді. На мітингах і ходах і до Незалежності, і після ми ходили з одним гаслом "Ліберали проти тоталітаризму". Гінці з Росії після ГКЧП питали: "Чи не збираєтеся ви тут законсервувати комуністичний заповідник?". Ми – ні, але завдяки нашим державцям Україна потім дійсно відставала в демократичних та ринкових змінах. Наш блок "Європейський вибір України" 1998 року був в українській політиці одиноким.
Новини ЛДПУ
Лібералізм: теорія і практика
 
Новітня історія ліберальних демократів у форумах


© 2005 Ліберально-демократична партія України.
Прес-служба ЛДПУ: [email protected]. Для зауважень та пропозицій: [email protected]
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ldpu.org.ua є обов'язковим.
Розробка та дизайн УРА Internet